Loading...

Myli

MYLI, NAXOS OKÄNDA SKÖNHET

En plats som inte kommer ont i det estetiska sinnet. Tvärtom, bidrar atmosfären i de tre små byarna i området till en drömlik färd, de binds samman av gamla vattenkvarnar, gamla vattenledningarna med de vackra vattenfallen, den pittoreska smala vägen mellan trädgårdarna, platanträden, olivträden och här finns ett fåtal invånare i byn, godhjärtade och vänliga. Allt ihop tillsammans skapar en oförglömlig vandring.
Det behövs ingen guide för besöket, utan det räcker med att följa vägen längs vattnet som för dig till Kournochori i Myloi och därifrån till källornas antika helgedom och de antika Kouros i Melanes. Sitt namn fick området av de många vattenkvarnar (milos) som finns längs med vattnet. Byn delas upp i tre delar, ”Kato” (den nedre), ”Mesaious” (den mellersta) och ”Pano” (den övre) Mylous, som i sin tur tillhör den kommunala delen Melanes och ligger i den sydöstra delen av dalen med samma namn.
Kato Myli (den nedre), den första lilla byn, där möts man av en scen som är unik för någon som bor i staden. Där känns det som om tiden har stått stilla sedan hundra år tillbaka. Man ser låga enplanshus, de flesta med sina gårdar tomma på folk, monument från gångna tider. Ett eller två små rum för att täcka en flerbarnsfamiljs behov, det ena som var köket och platsen där folk togs emot och det andra som var sovrummet. Gården ute har mer plats, här finns ytterligare ett rum, matzes, platsen där djuren fick vara, och husets ugn. Detta utgör ett normalstort hus.
Mesaioi Myloi (den mellersta): I den andra lilla byn kan man urskilja en nyare epok, här har tiden stannat på 30-talet. En rad av tvåvåningshus, sammanlagt fem, sex stycken och alla ser ut att försöka skydda sig bakom de andra, precis som de verkar känna av oron inför att övergivas. Man kan inte komma upp med motorfordon hit, vilket gör att den vitkalkade cement- och stenbelagda lilla vägen har bevarat under en lång tid sin skönhet med omsorg av de gamla husfruarna i Myloi. Känslan för skönhet och estetik är medfödd hon kvinnorna i byn. Vackra handgjorda gardiner syns i fönstren, medan fantastiska spetsar pryder hyllor och alla hörn i hemmen.
Pano Myloi (övre) följer åter vägen längs med vattnet och på färden upp mot den övre byn är scenerna man upptäcker i naturen helt enastående. Här dominerar naturens element vatten totalt. Naturens behag kommer med vattenfallen och vattnets ständiga rörelse som med naturens känsla för detaljer skapar magiska stunder. I Pano Myloi blandas det gamla med det nya. Här sker det försök att bevara och restaurera ett stort antal hus fast med en stor dos skaparglädje, kärlek och respekt för traditionen. Och när du ändå är här är det värt att följa den traditionella stigen och längs med vattnet komma hela vägen bort till Flerios som är fortsättningen på en vandringsväg full av outtömlig naturlig skönhet.
                Tidningen Melanitikes Ores


   
   
   
   


Sign up for our newsletters!

The weather now: